Υπηρεσίες Μετάφρασης

Έχουμε την απάντηση στην απαίτησή σας για ποιοτικές γλωσσικές υπηρεσίες

Τεχνικά​

Εγχειρίδια συνεργείου, προδιαγραφές προϊόντων, περιγραφές τεχνικών και τεχνολογικών διαδικασιών, προκηρύξεις διαγωνισμών, φάκελοι τεχνικών και οικονομικών προσφορών, ευρεσιτεχνίες.

Χρηματοοικονομικά

Χρηματοοικονομικά ενημερωτικά δελτία, συμβάσεις αγοραπωλησίας μετοχών, οδηγίες, ισολογισμοί, ετήσιες εκθέσεις, δελτία και καταστατικά αμοιβαίων κεφαλαίων.

Νομικά

Συμβάσεις διαφόρων αντικειμένων, καταστατικά, αγωγές.​

Επίσημες μεταφράσεις

Σφραγίζουμε κάθε είδους πιστοποιητικό, βεβαίωση, διοικητική πράξη, δημόσιο ή άλλο έγγραφο, ως απόφοιτοι του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ιατρικά

Γνωματεύσεις, έρευνες, κλινικές δοκιμές, τεκμηρίωση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ένθετα συσκευασίας φαρμάκων, κ.λπ.

Προωθητικά

Παρουσιάσεις προϊόντων, διαφημιστικά έντυπα, δελτία τύπου, διαδικτυακές τοποθεσίες.

Μιλάμε άριστα όλες τις γλώσσες εργασίας μας:

Ελληνικά
100%
Αγγλικά
100%
Γερμανικά
100%
Γαλλικά
100%
Άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες
100%

Γιατί υπερέχουν οι υπηρεσίες
μετάφρασης της ALPHABET;

Οι έμπειροι και επιστημονικά καταρτισμένοι μεταφραστές/κειμενογράφοι μας προέρχονται στο σύνολό τους από εξειδικευμένα Τμήματα Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Εξειδικευόμαστε σε οικονομικές, τεχνικές, νομικές και προωθητικές μεταφράσεις αποκλειστικά στις γλώσσες εργασίας μας, με αποτέλεσμα να έχουμε εμβαθύνει στα συγκεκριμένα γλωσσικά αντικείμενα, εξυπηρετώντας ολοκληρωμένα τον πρωταρχικό μας στόχο: την ποιότητα στη μετάφραση.

Αξιοποιούμε τα πιο προηγμένα μεταφραστικά εργαλεία, που ενσωματώνουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις του κλάδου της γλωσσικής τεχνολογίας και μετάφρασης.

Μπορούμε να ολοκληρώνουμε έργα μεγάλου όγκου με απόλυτη συνέπεια σε θέματα ορολογίας και γλωσσικής αρτιότητας, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες σας για ποιοτικά κείμενα.

Επικοινωνήστε
μαζί μας