Υπηρεσίες Διερμηνείας

Παρέχουμε το πιο ευρύ φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών διαδοχικής ή ταυτόχρονης διερμηνείας

Οι απαιτήσεις της διερμηνείας δεν περιορίζονται στην άριστη γνώση των γλωσσών, αλλά απαιτούν παράλληλα:

Η νέα εποχή στην οποία έχουμε εισέλθει, ειδικά ύστερα από την έλευση της πανδημίας, απαιτεί πρόσθετη ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Η ανάγκη για διοργάνωση τηλεδιασκέψεων, webinars ή άλλων εκδηλώσεων με ταυτόχρονη διερμηνεία εξ αποστάσεως έχει αυξηθεί, καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες και οργανισμοί επιθυμούν να επικοινωνούν απομακρυσμένα με τους πελάτες και τους συνεργάτες τους.

Καλύπτοντας τις παραπάνω προϋποθέσεις, στην ALPHABET προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες διαδοχικής ή ταυτόχρονης διερμηνείας σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων όπως:

Ιδιωτικές
συναντήσεις

Εταιρικές
συσκέψεις

Συνέδρια κάθε
μεγέθους και είδους

Εκπαιδευτικά
σεμινάρια

Τηλεδιασκέψεις

Webinars

Γιατί υπερέχουν οι υπηρεσίες
διερμηνείας της ALPHABET;

Έχουμε συμπληρώσει περισσότερες από 5500 Ημέρες Διερμηνείας σε 27 χρόνια και συνεχίζουμε!

Συνεργαζόμαστε αποκλειστικά με μέλη του Συλλόγου Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος και της AIIC, έμπειρους και άριστα καταρτισμένους, με τον επαγγελματισμό και το ήθος που απαιτεί ο κλάδος.

Αναλαμβάνουμε την εξασφάλιση της πλήρους αναγκαίας υποδομής, με την προμήθεια του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Είμαστε άμεσα στη διάθεσή σας, παρέχοντας ανταγωνιστικές υπηρεσίες.

Επικοινωνήστε
μαζί μας