Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Σας παρέχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους για τις γλωσσικές υπηρεσίες που χρειάζεστε

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Μετάφρασης

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Διερμηνείας

Θέλετε να καλύψετε εσωτερικές θέσεις μετάφρασης ή να οργανώσετε ένα εσωτερικό τμήμα μετάφρασης στον οργανισμό σας; Με παρουσία που υπερβαίνει τα 26 χρόνια στον κλάδο της Μετάφρασης, η ALPHABET μπορεί να αποτελέσει τον πολυτιμότερο σύμβουλό σας στο εγχείρημά σας αυτό. Πολλοί οργανισμοί προχωρούν σε ένα τέτοιο βήμα αυτόνομα, με δικές τους επιλογές, διαπιστώνοντας στη συνέχεια ότι είτε η πρόσληψη που έκαναν δεν αποδίδει είτε ότι το τμήμα τους δεν έχει οργανωθεί σωστά και δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή. Το αποτέλεσμα είναι ότι αναγκάζονται να απευθυνθούν και πάλι στην αγορά για τα πιο απαιτητικά μεταφραστικά τους έργα, διογκώνοντας το κόστος τους.
Η ALPHABET μπορεί να σας βοηθήσει, παρέχοντάς σας τα εξής:
Διαδικασίες επιλογής, αναλαμβάνοντας από τη δημοσίευση αγγελίας, την εξέταση βιογραφικών σημειωμάτων υποψηφίων, την προετοιμασία και διενέργεια συνεντεύξεων, έως και την πραγματοποίηση των αντίστοιχων εξετάσεων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Διαδικασίες προετοιμασίας και οργάνωσης εσωτερικού μεταφραστικού τμήματος, επιλέγοντας το κατάλληλο λογισμικό, οργανώνοντας πλήρως το υλικό αναφοράς (ηλεκτρονικούς πόρους, συνδρομές ή εγγραφές σε κατάλληλες υπηρεσίες και πηγές ορολογίας κ.λπ.), αλλά και τον ευρύτερο εξοπλισμό που απαιτείται για τις μεταφράσεις σας.

Με σύμμαχο την εμπειρία της στον τομέα της Διερμηνείας
που επίσης υπερβαίνει τα 26 χρόνια, η ALPHABET μπορεί να σας υποστηρίξει με τους παρακάτω τρόπους:

Προτείνοντας τον κατάλληλο χώρο για την εκδήλωση, τη συνεδρίαση ή την ημερίδα σας.
Υποδεικνύοντας το είδος διερμηνείας που ενδείκνυται κατά περίπτωση (διαδοχική, ταυτόχρονη, ψιθυριστή).
Προτείνοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό (καμπίνες διερμηνέων, δέκτες, μεγαφωνική και μικροφωνική εγκατάσταση) και υποδεικνύοντας την πλέον συμφέρουσα για εσάς οικονομική προσφορά για τον εξοπλισμό αυτόν.
Διοργανώνοντας εξ αποστάσεως διερμηνεία μέσω του στούντιο RSI που διαθέτουμε στα γραφεία μας.

Επικοινωνήστε
μαζί μας