Πελάτες

Επενδύουμε σε σταθερές συνεργασίες
που αναδεικνύουν την ποιότητα του έργου μας

Στην ALPHABET καλλιεργούμε σταθερές σχέσεις με τους πελάτες μας, με αποτέλεσμα να έχουμε καταγράψει ένα πλήθος από μακροχρόνιες συνεργασίες.

Παράλληλα είμαστε πάντοτε ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες, οι οποίες έρχονται συχνά κατόπιν συστάσεων υπαρχόντων πελατών.

Η ALPHABET είναι μία από τις λίγες εταιρείες που αυξάνει συνεχώς τον κύκλο εργασιών της, αξιοποιώντας αποκλειστικά την καλή φήμη της και την ικανοποίηση των πελατών της.

Οι πελάτες μας προέρχονται σχεδόν από κάθε επαγγελματικό κλάδο. Ενδεικτικά, στο πελατολόγιό μας συγκαταλέγονται μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες καλλυντικών, κατασκευαστικές, εμπορικές, εισαγωγικές, δικηγορικές εταιρείες και εταιρείες τεχνικών έργων. 

Επίσης, μας έχουν εμπιστευτεί δημόσιες υπηρεσίες και ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και εταιρείες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, εμπλουτίζοντας περαιτέρω το ιστορικό και την εμπειρία μας.

Επικοινωνήστε
μαζί μας