Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία ALPHABET,
βήμα προς βήμα!

Στην ALPHABET έχουμε αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία για την υλοποίηση των εξειδικευμένων έργων μας, η οποία συνίσταται στα παρακάτω βήματα:

Κατανοούμε το γενικό νόημα του προς μετάφραση κειμένου
Αποδελτιώνουμε την ορολογία του και καταρτίζουμε σχετικό κατάλογο ορολογίας.
Αποδίδουμε τους όρους στη γλώσσα-στόχο και δημιουργούμε μια βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή.
Ολοκληρώνουμε τη μετάφραση, διορθώνουμε και επιμελούμαστε το τελικό μετάφρασμα.

Συνεργαζόμαστε μαζί σας και φτάνουμε
στο επιθυμητό αποτέλεσμα!

Πέρα από την αυτονόητη γνώση της ελληνικής γλώσσας, στην ALPHABET διαθέτουμε άριστη γνώση κάθε γλώσσας προς την οποία μεταφράζουμε. Γι’ αυτό οι μεταφραστές μας εργάζονται πάντα προς τη μητρική τους γλώσσα.

Με βάση τη μεθοδολογία μας, δεν μεταφέρουμε απλώς λεκτικά σχήματα, αλλά πλήρως αντιληπτά νοήματα από τη μια γλώσσα προς την άλλη, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γλωσσικές εκφράσεις, ώστε ο αναγνώστης του κειμένου κάθε μετάφρασης να μπορεί να αντιλαμβάνεται ό,τι ακριβώς αντιλαμβάνεται και ο αναγνώστης του πρωτότυπου κειμένου.

Σε όλη τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας, από το ξεκίνημα μέχρι και μετά την παράδοση της τελικής εργασίας, επιδιώκουμε την επαφή με τον πελάτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα του αποτελέσματος, αλλά και να καλυφθεί οποιοδήποτε επιπρόσθετο ζητούμενο.

Συνεργαζόμαστε μαζί σας και φτάνουμε
στο επιθυμητό αποτέλεσμα!

Πέρα από την αυτονόητη γνώση της ελληνικής γλώσσας, στην ALPHABET διαθέτουμε άριστη γνώση κάθε γλώσσας προς την οποία μεταφράζουμε. Γι’ αυτό οι μεταφραστές μας εργάζονται πάντα προς τη μητρική τους γλώσσα.

Με βάση τη μεθοδολογία μας, δεν μεταφέρουμε απλώς λεκτικά σχήματα, αλλά πλήρως αντιληπτά νοήματα από τη μια γλώσσα προς την άλλη, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γλωσσικές εκφράσεις, ώστε ο αναγνώστης του κειμένου κάθε μετάφρασης να μπορεί να αντιλαμβάνεται ό,τι ακριβώς αντιλαμβάνεται και ο αναγνώστης του πρωτότυπου κειμένου.

Σε όλη τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας, από το ξεκίνημα μέχρι και μετά την παράδοση της τελικής εργασίας, επιδιώκουμε την επαφή με τον πελάτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα του αποτελέσματος, αλλά και να καλυφθεί οποιοδήποτε επιπρόσθετο ζητούμενο.

Διαβάζουμε και κατανοούμε τα κείμενα.
Αποδελτιώνουμε την ορολογία που περιέχουν και καταρτίζουμε σχετικό κατάλογο ορολογίας.
Αποδίδουμε τους όρους στη γλώσσα-στόχο και δημιουργούμε μια βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή.
Συνεργαζόμαστε με τον πελάτη για να ενημερώσουμε ή επιβεβαιώσουμε την ορολογία

Επικοινωνήστε
μαζί μας