Ηλεκτρονική στοιχειοθεσία

Αναλαμβάνουμε το «πλήρες πακέτο», από τη μετάφραση μέχρι τη στοιχειοθεσία, εξοικονομώντας σας πολύτιμους πόρους

Στην ALPHABET λειτουργούμε ως ένας ολοκληρωμένος κόμβος υπηρεσιών. Γι’ αυτό έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιούμε τα  δημοφιλέστερα προγράμματα ηλεκτρονικής στοιχειοθεσίας (DTP), αναλαμβάνοντας την πλήρη προσαρμογή και αναδημιουργία των ηλεκτρονικών και έντυπων εγγράφων που θα ζητήσετε να σας μεταφράσουμε.

Έτσι, τα κείμενά σας παραδίδονται στην τελική μορφή που επιθυμείτε, έτοιμα για εκτύπωση, και εσείς απαλλάσσεστε από την αναζήτηση επιπλέον συνεργατών.

Γιατί υπερέχουν οι υπηρεσίες
ηλεκτρονικής στοιχειοθεσίας της ALPHABET;

Διασφαλίζουμε

χάρη στην πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία μας, ότι η ποιότητα των υπηρεσιών μετάφρασης, επιμέλειας και στοιχειοθεσίας που παρέχουμε ενσωματώνει το σωστό κείμενο στην απαιτούμενη μορφή και διάταξη.

Συνεννοούμαστε

μαζί σας και αναλαμβάνουμε κάθε είδους αναπαραγωγή των κειμένων σας που έχουμε μεταφράσει και επιμεληθεί.

Διαθέτουμε

συνεργάτες με την απαιτούμενη γνώση των κατάλληλων λογισμικών, από το Adobe Acrobat και το Illustrator μέχρι το QuarkXPress και το InDesign.

Σας παραδίδουμε

άρτια αρχεία, έτοιμα για εκτύπωση, βοηθώντας σας να εξοικονομήσετε χρόνο και πολύτιμους πόρους.

Επικοινωνήστε
μαζί μας