Πολυετής εμπειρία στις μεταφράσεις του χρηματοοικονομικού τομέα​

Facebook
Twitter
LinkedIn

Yπάρχουν πολλοί λόγοι να επιλέξετε την ALPHABET για τη μετάφραση του χρηματοοικονομικού σας περιεχομένου

👉 Αποδεδειγμένη εμπειρία: Στα 26 χρόνια της λειτουργίας μας, έχουμε αποκτήσει εκτενέστατη εμπειρία στη μετάφραση χρηματοοικονομικού περιεχομένου (ετήσιες εκθέσεις, ισολογισμοί, πρακτικά Δ.Σ. και επιτροπών, ενημερωτικά δελτία Αμοιβαίων Κεφαλαίων, συμβάσεις αγοραπωλησίας τίτλων, εκθέσεις ελέγχου φορολογικών αρχών, τραπεζικά προγράμματα e-learning κ.ά.) που μας ανατίθεται από μεγάλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, υπουργεία, τράπεζες, πολυεθνικές και εισηγμένες εταιρείες.

👉 Βαθιά γνώση και αξιοποίηση της χρηματοοικονομικής ορολογίας: Μέσα από την εξειδικευμένη εμπειρία μας, πετύχαμε να δημιουργήσουμε μια εκτεταμένη βάση χρηματοοικονομικής ορολογίας και ορολογίας των  Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), την οποία εμπλουτίζουμε διαρκώς. Στην ALPHABET είμαστε σε θέση να ανατρέχουμε σε έναν τεράστιο πλούτο γνώσης, ώστε να επιλέγουμε κάθε φορά τη σωστή ορολογία για το περιεχόμενό σας.

👉 Κρίσιμη ευελιξία και προσαρμοστικότητα: Στην ALPHABET έχουμε επίγνωση ότι το περιεχόμενό σας πρέπει να μεταφραστεί με ακρίβεια, ταχύτητα, αλλά και, συχνά, πέρα από τα καθιερωμένα ωράρια. Οι ομάδες μας οργανώνονται με τρόπο ευέλικτο και προσαρμόζονται στις δικές σας απαιτήσεις, ώστε το έργο σας να παραδίδεται σωστά και έγκαιρα.

👉 Ασφαλής επικοινωνία: Το χρηματοοικονομικό σας περιεχόμενο είναι συχνά εμπιστευτικό. Στην ALPHABET έχουμε αναπτύξει θωρακισμένες εσωτερικές υποδομές που παρέχουν δυνατότητες για άμεση και ευέλικτη επικοινωνία με τους υπευθύνους μας, αλλά και ασφαλή μεταφορά και κοινή χρήση αρχείων, όλα σε ένα φιλικό και διαρκώς διαθέσιμο περιβάλλον στο διαδίκτυο. 

👉 Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση: Τα στελέχη της ALPHABET με τα οποία θα επικοινωνήσετε για την ανάθεση του έργου σας είναι αυτά που θα αναλάβουν και την υλοποίηση του έργου, μέχρι και την τελική παράδοση. Δεν θα έρθετε αντιμέτωποι με σύνθετες, απρόσωπες διαδικασίες, ούτε με πρόσωπα που εναλλάσσονται διαρκώς. Εστιάζοντας στις ουσιώδεις ανάγκες κάθε έργου, στόχος μας είναι πάντα να εξασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία του πελάτη που μας εμπιστεύεται.