Μετάφραση περιεχομένου για προϊόντα πληροφορικής

Facebook
Twitter
LinkedIn

Πώς διαχειριζόμαστε στην ALPHABET τη μετάφραση κειμένων για προϊόντα πληροφορικής που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και μάλιστα σε ιδιαίτερες συνθήκες, όπως αυτές που επικρατούν λόγω του κορωνοϊού;

Τους τελευταίους τρεις μήνες, όλο και περισσότεροι από εμάς στρεφόμαστε στις αγορές μέσω διαδικτύου, ιδίως για προϊόντα πληροφορικής. Όταν όμως δεν έχεις φυσική επαφή με το προϊόν, το μόνο που έχεις στη διάθεσή σου είναι εικόνες, βίντεο και κείμενο. Κείμενο που πρέπει να είναι ελκυστικό, ώστε, για παράδειγμα, να σε πείσει να προσθέσεις στο καλάθι αγορών τον φορητό υπολογιστή που έχεις εντοπίσει στις πρόσφατες αναζητήσεις σου.

Τι απαιτείται, λοιπόν, για την απόδοση τέτοιων κειμένων;

Η πολύχρονη εμπειρία της ALPHABET σε αυτόν τον τομέα έχει δείξει ότι ο μεταφραστής πρέπει να υπερβαίνει συγκεκριμένες προκλήσεις.

Αρχικά, έρχεται αντιμέτωπος με άκρως εξειδικευμένη ορολογία που απαιτεί ενδελεχή αναζήτηση και έρευνα, χωρίς να υπάρχουν πάντα αποδόσεις στα ελληνικά. Οι αποδόσεις που ενδεχομένως θα βρει μπορεί επίσης να μην είναι ικανοποιητικές ή ακριβείς. Έτσι, πρέπει να σκεφτεί ο ίδιος καλύτερες αποδόσεις.

Παράλληλα, δεν είναι σπάνιο κάποιοι όροι στη γλώσσα-πηγή να μην εμφανίζονται με την ολοκληρωμένη τους μορφή, δημιουργώντας επομένως την ανάγκη περαιτέρω έρευνας.

Φυσικά, η διαχείριση της ορολογίας είναι ευκολότερη στις (σχετικά λίγες) περιπτώσεις όπου παρέχονται από τον πελάτη εγχειρίδια σύνταξης κειμένου και γλωσσάρια, τα οποία κατευθύνουν τον μεταφραστή και, στη συνέχεια, τον διορθωτή.

Άλλες φορές δε, τα κείμενα αφορούν σε προϊόντα που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα στην παγκόσμια αγορά, με αποτέλεσμα ο μεταφραστής να μην έχει πρόσβαση σε επιπλέον πληροφορίες όταν συναντά ασαφή ή σκιώδη σημεία. Ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλίζει ότι ακολουθεί μια ασφαλή προσέγγιση απέναντι στο περιεχόμενο: Να φροντίζει ώστε το νόημα να παραμένει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πρωτότυπο, αποφεύγοντας παραπλανητικές αποδόσεις, αλλά και συντάσσοντας ένα απολύτως λειτουργικό κείμενο.

Στο μεταξύ, πολύ συχνά όλη αυτή η πολυσύνθετη διαδικασία λαμβάνει χώρα σε συνθήκες πιεστικές από άποψη χρόνου, καθώς πρόκειται για προϊόντα που πρέπει να διατεθούν άμεσα στην αγορά. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτής της …βιασύνης, το κείμενο-πηγή μπορεί συχνά να παρουσιάζει συντακτικά ή γραμματικά ζητήματα ή και να είναι χαμηλότερης ποιότητας, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο το έργο του μεταφραστή.

Ο μεταφραστής πρέπει, λοιπόν, να καλύψει πλήρως τις απαιτήσεις ορολογίας και παράλληλα να λειτουργήσει δημιουργικά, συντάσσοντας ουσιαστικά ένα κείμενο μάρκετινγκ (με τις κατάλληλες εκφράσεις) και όχι μια απλή παρουσίαση προϊόντος.

Καλείται, με άλλα λόγια, να παράξει κείμενο το οποίο «μιλά» στον υποψήφιο αγοραστή και υπόσχεται να καλύψει τις τεχνολογικές του ανάγκες. Εκεί είναι, βέβαια, που αναδεικνύεται το σημαντικότερο εφόδιο ενός μεταφραστή, η άριστη γνώση της γλώσσας-στόχου. Η γνώση αυτή του επιτρέπει να δημιουργεί κείμενα τα οποία είναι όχι μόνο γλωσσικά άρτια, αλλά και ελκυστικά για τον αναγνώστη.

Επομένως, προκειμένου να εξασφαλίζουμε την επιτυχημένη μετάφραση κειμένων για προϊόντα πληροφορικής που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, δεν αρκεί να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τα ζητήματα ορολογίας ή την έλλειψη σχετικών πληροφοριών. Πρέπει και να χειριζόμαστε βέλτιστα τη γλώσσα-στόχο, έχοντας πάντα στο μυαλό μας τον παλμό του κοινού που αναζητά τα προϊόντα αυτά. Εχέγγυα αποτελούν η διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις του τομέα, η συνεχής παρακολούθηση της νεόκοπης ορολογίας και η αδιάκοπη βελτίωση της γνώσης των γλωσσών.