Ολοκλήρωση της πιστοποίησης της ALPHABET με το πρότυπο ISO 17100:2015. Φυσικά online.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ολοκληρώθηκε προ ημερών με επιτυχία η επιθεώρηση της ALPHABET από την εταιρεία πιστοποίησης TÜV HELLAS για την απόκτηση του πιστοποιητικού ISO 17100:2015.

Δεδομένων των συνθηκών που έχουν προκύψει λόγω κορωνοϊού, όπου το σύνολο των υπαλλήλων και εξωτερικών συνεργατών της ALPHABET εργάζονται από το σπίτι, η διαδικασία της επιθεώρησης πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε συνεργασία με την επιθεωρήτρια της TÜV, εξετάσαμε λεπτομερώς όλες τις διαδικασίες της εταιρείας, μοιραστήκαμε οθόνες, ιδέες και προτάσεις και με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι η ALPHABET ικανοποιεί στο σύνολό τους τις απαιτήσεις του προτύπου.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τους πελάτες, τους μεταφραστές, τους εξωτερικούς συνεργάτες και τους προμηθευτές της ALPHABET;

Οι πελάτες μας έχουν τη διασφάλιση ότι με τα έργα τους ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο έμπειροι μεταφραστές με τα απαραίτητα τυπικά προσόντα.

Οι μεταφραστές και οι εξωτερικοί συνεργάτες μας έχουν στη διάθεσή τους έναν «οδικό χάρτη» που καλύπτει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, από την ανάθεση ενός μεταφραστικού έργου έως την τελική του παράδοση, καθώς και όλη την τεχνική υποδομή που τους υποστηρίζει στο έργο τους.

Οι προμηθευτές μας γνωρίζουν ότι παρακολουθούμε συστηματικά τόσο την απόδοσή τους, όσο και τις ανάγκες προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του εξοπλισμού μας.

Η απόκτηση αυτής της πιστοποίησης αποτελεί ακόμα μια απόδειξη ότι στην ALPHABET πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ποιότητα των γλωσσικών μας υπηρεσιών.