«Hallucinate»: η Λέξη της Χρονιάς 2023 για το Λεξικό Κέιμπριτζ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Μια λέξη που θα καθορίσει την πορεία της Τεχνητής Νοημοσύνης στο μέλλον

Ως επαγγελματίες του χώρου των γλωσσικών υπηρεσιών εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, δεν εκπλαγήκαμε βεβαίως ιδιαίτερα από το γεγονός ότι το Λεξικό Κέιμπριτζ επέλεξε φέτος ως Λέξη της Χρονιάς τη λέξη «hallucinate» (παραισθάνομαι/έχω παραισθήσεις). Ο όρος αυτός αναφέρεται σε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence, AI) και των λεγόμενων «μεγάλων γλωσσικών μοντέλων», (Large Language Models, LLM), όπου οι παραγόμενες πληροφορίες συχνά μπορεί να είναι από ανακριβείς έως εντελώς ψευδείς.

Τι κάνει λοιπόν ένα τέτοιο σύστημα; Βασικός του σκοπός είναι να απαντά σε ερωτήματα για οποιαδήποτε θέμα, να παρέχει οδηγίες και πληροφορίες κάθε είδους, να παράγει κείμενο ή ακόμα και να εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες, όπως η δημιουργία της περίληψης ή η διόρθωση ενός υπάρχοντος κειμένου (με βάση συγκεκριμένα υφολογικά κριτήρια που ορίζει ο χρήστης), η δημιουργία νομικού περιεχομένου ή και η παραγωγή κώδικα προγραμματισμού για την εκτέλεση λειτουργιών, ακόμα και για τη δημιουργία ενός ιστοτόπου από το μηδέν. Φυσικό, λοιπόν, είναι και να μεταφράζει, αλλά περισσότερα για αυτό στη συνέχεια.

Το σύστημα χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο, ο οποίος έχει τροφοδοτηθεί («εκπαιδευθεί») με έναν τεράστιο όγκο γλωσσικού και άλλου περιεχομένου και προσπαθεί, χρησιμοποιώντας διάφορα μαθηματικά μοντέλα, να «μαντεύει» τη λέξη που είναι πιθανότερο να ακολουθεί την προηγούμενη λέξη της σε μια πρόταση, με βάση και το κειμενικό περιβάλλον/τα συμφραζόμενα (context).

Δεδομένου ότι το σύστημα δεν αντιλαμβάνεται, δεν «καταλαβαίνει» σε τι αναφέρεται μια πρόταση ή ένα ολόκληρο κείμενο, αλλά απλώς προσπαθεί να «μαντέψει» τη σωστή αλληλουχία λέξεων, συχνά «παραισθάνεται».

Με άλλα λόγια, παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες ως πραγματικές, και μάλιστα με τρόπο που πολύ εύκολα γίνεται πιστευτός. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες, βεβαίως, μπορεί να είναι και μια μετάφραση που έχει ζητήσει ο χρήστης.

Στο μεταξύ, σε μια προσπάθεια να μην χάσουν το «τρένο» της τεχνολογίας, πολλές εταιρείες που προσφέρουν τεχνολογικά μεταφραστικά εργαλεία εδώ και δεκαετίες έχουν σπεύσει πρόσφατα να ενσωματώσουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα στα προϊόντα τους.

Εδώ και 27 χρόνια, η ALPHABET παρακολουθεί προσεκτικά όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της Μετάφρασης. Μελετάμε τις εκάστοτε διαθέσιμες επιλογές, δοκιμάζουμε εκτενώς και συστηματικά διάφορα προϊόντα λογισμικού Μετάφρασης και πάντα προσπαθούμε να επιλέγουμε λύσεις που εξυπηρετούν στο μέγιστο τον πρωταρχικό μας στόχο, την ποιότητα της Μετάφρασης.

Από την άποψη αυτή, το φαινόμενο της «παραίσθησης» είναι ένα μόνο από τα βασικά ζητήματα των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Άλλα ζητήματα είναι η ελλιπής τροφοδότησή τους με περιεχόμενο λιγότερο διαδεδομένων γλωσσών (όπως τα Ελληνικά) ή και με περιεχόμενο ανεπαρκούς (και συχνά χείριστης) ποιότητας.

Συμπερασματικά, συνιστούμε στους πελάτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν προσφορές για μεταφραστικές υπηρεσίες σε ασυνήθιστα χαμηλές τιμές από παρόχους που προσφέρουν τέτοιες τιμές επικαλούμενοι συχνά τη χρήση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (όπως το γνωστό ChatGPT), ειδικά όταν πρόκειται για ευαίσθητο ή απαιτητικό (διαφημιστικό, προωθητικό, επιστημονικό κ.λπ.) περιεχόμενο. Αντίστοιχη προσοχή και εγρήγορση συνιστούμε στους πελάτες μας και όταν επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν συστήματα αυτόματης μετάφρασης ή και τεχνητής νοημοσύνης για τη μετάφραση του παραπάνω περιεχομένου τους εσωτερικά. Μπορεί το τελικό κόστος να καταλήξει ανέλπιστα υψηλό!