5 λόγοι να επιλέξετε την ALPHABET για τη μετάφραση του οικονομικού και χρηματοοικονομικού σας περιεχομένου

Facebook
Twitter
LinkedIn

Τα οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία μιας εταιρείας αποκτούν μεγαλύτερη σημασία και εμβέλεια όταν η εταιρεία αυτή έχει διεθνείς δραστηριότητες και απευθύνεται στο κοινό μιας ξένης χώρας. Το ζητούμενο για μια τέτοια εταιρεία είναι να απευθυνθεί στους πελάτες της με γλώσσα άρτια και λειτουργική και, ταυτόχρονα, να τηρήσει τις απαιτήσεις των αρμόδιων ρυθμιστικών/εποπτικών αρχών.

H συνεργασία σας με την ALPHABET για τη μετάφραση οικονομικού και χρηματοοικονομικού περιεχομένου είναι η σωστή επιλογή, για τους εξής λόγους:

1. Σχετική εμπειρία

Στα 24 χρόνια της λειτουργίας της, η ALPHABET έχει αποκτήσει εκτενέστατη εμπειρία στη μετάφραση περιεχομένου που ανατίθεται από μεγάλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, υπουργεία, τράπεζες, πολυεθνικές και εισηγμένες εταιρείες:

– ετήσιες εκθέσεις
– οικονομικές καταστάσεις
– ισολογισμοί
– πρακτικά ΔΣ και επιτροπών
– ενημερωτικά δελτία αμοιβαίων κεφαλαίων και εκδόσεων τίτλων
– καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης
– εκθέσεις ορκωτών ελεγκτών
– συμβάσεις αγοραπωλησίας τίτλων
– εκθέσεις ελέγχου φορολογικών αρχών
– τραπεζικά προγράμματα e-learning

είναι μερικά μόνο από τα είδη περιεχομένου αυτού του είδους που έχουμε μεταφράσει τα 24 αυτά χρόνια.

2. Αξιοποίηση ορολογίας

Η παραπάνω εξειδικευμένη εμπειρία μάς προσέφερε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια εκτεταμένη βάση ορολογίας, την οποία εμπλουτίζουμε διαρκώς. Είτε πρόκειται για ορολογία που προκύπτει από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) ή από τη νέα χρηματοοικονομική πραγματικότητα (π.χ. νέα νομοθεσία, ηλεκτρονική τιμολόγηση και διαβίβαση δεδομένων) είτε για κλασικούς οικονομικούς όρους που διαμορφώνουν καθοριστικά το μήνυμα του περιεχομένου (π.χ. ο όρος «growth» που μεταφράζεται ως «ανάπτυξη», «οικονομική μεγέθυνση» ή ακόμα και «αύξηση» ή «πορεία», ανάλογα με τα συμφραζόμενα ή και την πρόθεση του συντάκτη του περιεχομένου), είμαστε σε θέση να ανατρέχουμε σε έναν τεράστιο πλούτο γνώσης και ορολογικών παρατηρήσεων που έχουμε καταγράψει όλα αυτά τα χρόνια από τη συνεργασία μας με τους πελάτες μας, ώστε να επιλέγουμε κάθε φορά τη σωστή ορολογία για το περιεχόμενό σας.
Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι  δημιουργούνται διαρκώς νέοι χρηματοοικονομικοί όροι. Παρακολουθούμε, λοιπόν, στενά τις διεθνείς οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις και έχουμε τη δυνατότητα να απευθυνόμαστε σε ειδικούς που μας παρέχουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

3. Ευελιξία και προσαρμογή

Στην ALPHABET αναγνωρίζουμε ότι το περιεχόμενό σας πρέπει να μεταφραστεί όχι μόνο σωστά, αλλά και γρήγορα. Γνωρίζουμε ότι, στη διάρκεια του έργου, προκύπτουν συχνά αναθεωρημένες εκδόσεις περιεχομένου που έχει ήδη μεταφραστεί από την αρχή του έργου και πρέπει να ενσωματώνονται στη διάρκεια της διαδικασίας. Γνωρίζουμε επίσης ότι, ακόμα και ένα λάθος πληκτρολογημένο νούμερο ή μια λάθος υποδιαστολή είναι καθοριστικός παράγοντας που μπορεί να αποτελέσει πηγή προβλημάτων για εσάς. Γνωρίζουμε, τέλος, ότι για τις παραπάνω ανάγκες συχνά δεν επαρκεί το κανονικό ωράριο εργασίας. Οι ομάδες μας, λοιπόν, οργανώνονται με τρόπο ευέλικτο και προσαρμοζόμενο στις δικές σας απαιτήσεις, ώστε το έργο σας να παραδοθεί σωστά και έγκαιρα.

4. Ασφάλεια επικοινωνίας

Το οικονομικό/χρηματοοικονομικό σας περιεχόμενο συχνά είναι εμπιστευτικό, ενώ στη διάρκεια του μεταφραστικού έργου πολλές φορές απαιτείται η διαρκής ανταλλαγή ηλεκτρονικών αρχείων. Ταυτόχρονα, οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ (GDPR) έρχονται να προσθέσουν διαδικασίες, μέτρα και δικλείδες ασφαλείας, καθώς και απαραίτητες τεχνολογικές προϋποθέσεις.
Στην ALPHABET έχουμε αναπτύξει ασφαλή εσωτερικά συστήματα και διαθέτουμε την υποδομή για τις παραπάνω απαιτήσεις. Έχουμε δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον επικοινωνίας που παρέχει δυνατότητες για ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (ώστε τα στελέχη σας να επικοινωνούν άμεσα με τους υπευθύνους της ALPHABET, χωρίς την ανάγκη αποστολής email ή τηλεφωνικής κλήσης), ασφαλή μεταφορά και κοινή χρήση αρχείων, καθώς και δημιουργία χρονοδιαγράμματος έργου με αποκλειστικό ημερολόγιο παραδοτέων. Και όλα αυτά σε ένα  φιλικό και διαρκώς διαθέσιμο online περιβάλλον.

5. Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση

Τα στελέχη της ALPHABET με τα οποία θα έρθετε σε επαφή για την ανάθεση του έργου σας είναι αυτά που θα αναλάβουν και την υλοποίηση του έργου μέχρι την τελική παράδοση. Οι μικρές και ευέλικτες ομάδες μας προσαρμόζονται κάθε φορά στις δικές σας ανάγκες, χωρίς να χρειάζεται εσείς να προσαρμοστείτε στον τρόπο λειτουργίας της ALPHABET. Με περιορισμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες, χωρίς ατελείωτα και ανούσια πρωτόκολλα λειτουργίας, αλλά με εστίαση στις ουσιώδεις ανάγκες κάθε έργου, στόχος μας είναι πάντα να εξασφαλίζουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία του πελάτη που μας εμπιστεύεται.